Каталог Скачать ГДЗ по математике ГДЗ по геометрии
Скачать ГДЗ готовые домашние
Кращі підприємства
Кращі технології
Кращі спеціалісти

Проведена робота

Центр чистого виробництва, який працює в Україні за підтримки ЮНІДО, 2013 року розпочав кроки з ґендерного інтегрування. Протягом року була реалізована наступна діяльність.

Ґендерний аналіз

Звіт «Можливість врахування ґендерної проблематики в центрі чистого виробництва в Україні»

Метою даного дослідження було забезпечення врахування ґендерних питань в роботі Центру. Завдяки поглибленому огляду літератури і інтерв'ю з державними чиновниками, представниками промисловості, жінками-керівницями і підприємницями, членами асоціацій, неурядових організацій, доповідь описує ґендерні нерівності і дає рекомендації. Це досягнуто шляхом проведення аналізу на рівні країни і галузі міжнародних та внутрішніх зобов'язань щодо ґендерної рівності, політики і практики праці, кількості жінок в технічній освіті, економічних, політичних і соціальних прав порівняно з чоловіками, доступу до фінансування, а також поглиблений ґендерний аналіз в наступних секторах: хімічної, металообробної та харчової промисловості (агропромисловий комплекс).

Це також включає в себе додаткові сектори, пов'язані з оцінкою ґендерної чутливості основних зацікавлених сторін, аналіз діяльності Центру чистого виробництва (Центр), можливі ризики та можливості для проекту в цілому в реалізації ґендерного компоненту. Він має також численні посилання на джерела - статистику, міжнародні та національні документів, дослідження тощо.

Рекомендації щодо змін Посібника з більш чистого виробництва (частина 1 – 4), Київ, 2012 з урахуванням принципу ґендерної рівності

Посібник не містить ґендерних стереотипів, проте є можливість змінити його зміст більш ґендерно сенситивним текстом.

Огляд посібника з організаційного менеджменту

Огляд посібника з організаційного менеджменту (посібник) складається з аналізу основного тексту на наявність дискримінаційних чи стереотипних положень; аналізу додаткових текстів (опис випадків та цитати); рекомендації щодо внесення більш ґендерно сенситивних текстів і положень, а також аналіз візуальних продуктів. Менеджмент містить більше положень, які можуть бути доповнені ґендерними складовими.

Ґендерна спроможність персоналу Центру

Тренінги, навчальні семінари і бесіди

Як в процесі підготовки звіту, так і протягом року, для персоналу Центру проводилися тренінги, навчальні семінари, бесіди. Вони стосувалися як загальних положень ґендерної політики (квітень, липень), так і спеціальних тем – ґендерні відмінності в промисловості (червень), ґендерна складова комунікаційного процесу (жовтень), становище чоловіків (квітень), сексизм в ЗМІ, рекламі та інших візуальних продуктах (жовтень) тощо. Заходи проходили в інтерактивній формі за активної участі учасниць і учасників. Центр також отримав літературу, видану Інформаційно-консультативним жіночим центром з тематики запобігання сексизму в ЗМІ, рекламі та інших візуальних продуктах.

Статистика, диференційована за статтю

Статистика, диференційована за статтю, як важлива складова процесу ґендерного інтегрування, неодноразово обговорювалася з персоналом Центру. Було прийнято рішення збирати таку статистику для всіх заходів, здійснюваних Центром.

Центр послідовно дотримується політики ґендерної рівності і застосовує критерій ґендерного паритету (30/70) у формуванні штату співробітників, відборі учасників навчальних проектів, залученні партнерів і т. ін.

Наразі жінки складають 38% основою команди Центру, 33% експертів (технічних фахівців). Два з п'яти регіональних координатора Центру (у Львові та Одесі) - жінки.

У 2014 році стажерами центру стали 25, а в 2015 році -17 жінок (40% і 30% відповідно).

Стажери центру (2014 рік)

 

Всього

Жінки

Чоловіки

% жінок/ % чоловіків

Вінницький регіон

11

2

9

18/82

Одеський регіон

11

8

3

72/28

Київський регіон

23

9

14

39/61

Запорізький регіон

17

6

9

35/65

Стажери центру (2015 рік)

 

Всього

Жінки

Чоловіки

% жінок/ % чоловіків

Вінницький регіон

22

7

15

32/68

Одеський регіон

12

5

7

42/58

Київський регіон

8

0

8

0/100

Запорізький регіон

14

5

9

36/64

27 стажерів сертифіковані ЮНІДО в 2015 році, в тому числі 9 жінок (33%).

В інформаційних семінарах ЦРЕЧП в 2015 році брали участь 233 слухача, у тому числі 67 жінок (29%).

Учасники семінарів і тренінгів (2015 рік)

 

Всього

Жінки

Чоловіки

% жінок/ % чоловіків

Вінницький регіон

62

11

51

18/82

Одеський регіон

5

1

4

20/80

Київський регіон

117

42

75

36/64

Запорізький регіон

49

13

36

26/74


Extension Joomla
Email:
Тема:
Текст:
Антиспам: Як називається "Червона планета"?
Форма обратной связи