Каталог Скачать ГДЗ по математике ГДЗ по геометрии
Скачать ГДЗ готовые домашние
Кращі підприємства
Кращі технології
Кращі спеціалісти

EaP Green

Про програму EaP GREEN

Програма «Екологізація економік країн Східного партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN) дає можливість прискорити перехід країн Східного партнерства ЄС на «зелену» модель розвитку економіки шляхом відмежування економічного зростання від деградації довкілля та виснаження ресурсів. Термін дії програми розрахований на чотири роки (2013-2016 рр.).

Програма EaP GREEN охоплює шість країн Східного партнерства ЄС: Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Молдову, Грузію та Україну.

Програма побудована на трьох компонентах:

  • Інструменти управління та фінансування для заохочення сталого виробництва та споживання і переходу на «зелену» економіку.
  • Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) та оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) як частина реалізації політики сталого виробництва та споживання.
  • Демонстраційні проекти з реалізації, впровадження та поширення ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ).

Фінансування програми EaP GREEN здійснює Європейська Комісія за спільною участю чотирьох міжнародних організацій: Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН), Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) та Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). Додаткова фінансова підтримка здійснюється іншими країнами, зокрема Австрією, Норвегією, Швейцарією та Нідерландами.

Програма EaP GREEN виконується багатонаціональною командою, що складається зі співробітників усіх чотирьох міжнародних організацій, що беруть участь у програмі, у складі якої є економісти, політичні аналітики, фахівці зі статистики та інші спеціалісти.

В Україні програма EaP GREEN має підтримку двох Національних координаторів – від Міністерства екології та природних ресурсів і Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Чи відомо Вам

… з 1994 року ЮНІДО та ЮНЕП підтримали понад 50 країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою на їхньому шляху до більш чистого виробництва та ресурсоефективності.

Демонстраціний проект РЕЧВ

Регіональний демонстраційний проект ЮНІДО з ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) є компонентом програми EaP GREEN, що спрямований на підтримку «зеленої економіки» у країнах Східного партнерства.

Демонстраційні проекти ЮНІДО втілюються в кожній із шести країн Східного партнерства ЄС як на національному, так і на регіональному рівнях шляхом:

  • створення кадрового та інституційного потенціалу РЕЧВ;
  • демонстрації, розповсюдження та тиражування РЕЧВ у цільових галузях промисловості (хімічній, харчовій, будівельній тощо);
  • трансферу та інвестування технологій РЕЧВ.

Незважаючи на загалом сприятливі економічні обґрунтування, підприємства, особливо малого та середнього бізнесу, стикаються з низкою перешкод на шляху реалізації РЕЧВ, таких як недоступність надійної інформації, консультаційних послуг, технологій і фінансів.

Регіональний Демонстраційний проект ЮНІДО з РЕЧВ здатен надати підприємствам підтримку з ідентифікації, оцінки та втілення відповідних ресурсоефективних рішень задля підвищення продуктивності та екологічної ефективності виробництва на національному та місцевому рівнях.

3

Чи відомо Вам

…що основними галузями, малі та середні підприємства яких мають особливо значний вплив на навколишнє середовище, є тваринництво, будівництво, обробка металів, утилізація відходів, харчова промисловість і текстильне виробництво.


Extension Joomla
Email:
Тема:
Текст:
Антиспам: Як називається "Червона планета"?
Форма обратной связи